En fallstudie när visselblåsarna tar en del av skulden

BY: ComplyLog|mars 7, 2023|Visselblåsning

When Whistleblowers Take Part of the Blame

Detta är en anonymiserad fallstudie

En europeisk medicinsk forskningsinstitution fann nyligen en ifrågasatt kirurg skyldig till vetenskaplig oegentlighet. I det här verkliga men anonymiserade fallet kom beslutet fyra år efter att institutet ignorerat visselblåsningar och vägrat att acceptera en extern rapport med slutsatsen att oegentligheten hade ägt rum.

Spend-time-uncovering-and-documenting-wrongdoing-in-organizations

I sin rapport bekräftade organisationens ytterst ansvariga att fel hade begåtts. Han beskyllde också tre av visselblåsarna som undersökte och rapporterade om kirurgens aktiviteter för att antingen vara skyldiga till oegentlighet eller ansvariga för sin kollegas verksamhet.

Den här komplexa historien ger insikt i arbetsgivarnas ansvar i att agera vid rapporter om etiskt tvivelaktigt beteende. Det rör också frågor om hanteringen av visselblåsare som lägger tid på att visselblåsa och dokumentera felaktigheter inom organisationen.

Bakgrund

Organisationen är ett framstående medicinskt universitet och den ifrågasatta kirurgen gjorde rubriker i början av 2010-talet med vad som påstods vara hans banbrytande arbete med att skapa konstgjorda luftrör. Långt ifrån att vara livräddande behandling fanns det oro för att denna innovation faktiskt skadade patienter. Läkarens forskning nämnde inte de negativa effekterna och kollegor hade redan börjat misstänka att han ljög i vetenskapliga artiklar.

Fyra andra anställda vid organisationen började dokumentera hans handlingar och undersöka fallen. De fann att hans påstående 2011 att en patient inte visade några negativa effekter fem månader efter operationen var osanning. På samma sätt upptäckte de att de kliniska journalerna för tre patienter som fick implantat inte matchade de publicerade beskrivningarna av deras tillstånd.

De gjorde anmälan 2014, men ledningen höll på den i månader innan de till sist anlitade en extern utredare. När utredningen fann att kirurgen hade begått oegentlighet var institutets första reaktion att avvisa beslutet. Det tog en Tv-dokumentär 2016 för att nyheten skulle gå ut offentligt och för etablissemanget att avskeda läkaren.

 

Konsekvenserna av skandalen

När ytterst ansvarig lämnade in sin rapport om affären fann han kirurgen skyldig till oegentlighet. Han fann också en kirurg och stamcellsforskare, som var en av de anonyma källorna, skyldig till oegentlighet. Två andra sades vara "klandervärda" men inte skyldiga till oegentlighet. Alla hade samförfattat dokumentationen om den skandaliserade läkaren.

Stamcellsforskaren argumenterade för att han arbetade på en annan plats än läkaren och inte hade sett labprover direkt när han samförfattade rapporten som förvrängde biverkningarna av behandlingen. Han kallade organisationens svar "en fortsättning på trakasserierna från [organisationens] ledning".

En annan anonym källa, en hjärt-thoraxkirurg som också fanns vara klandervärd, sa:

«Detta sänder budskapet att visselblåsare inom forskning kommer att straffas. Det är ett allvarligt problem för forskningen.»

Fallout-from-the-scandal

EU:s visselblåsardirektiv hjälper

Visselblåsare tror att de har drabbats av hämnd från institutionen, vilket skulle strida mot EU:s visselblåsardirektiv. Visselblåsare bör vara fria att göra anmälningar utan rädsla för hämnd.

Vad som är säkert är att institutionen var långsam att agera på anklagelserna. Denna fördröjning i att erkänna rapporten betydde att det inte var förrän nyheten blev offentlig som något hände. Detta i sin tur skadar organisationens rykte. Genom att följa den interna rapporteringsprocessen enligt direktivet, skulle de kunnat hantera oegentligheterna innan nyheten läckte och tagit kontroll över händelsen.

Genom att låta det komma ut på TV ansågs institutet slappa gällande den här typen av frågor, vilket skadar allmänhetens förtroende för institutet.

Ta kontroll över visselblåsning

Med hjälp av IntegrityLog, ett onlinebaserat rapporteringsverktyg för visselblåsning, kan du säkerställa att processen att göra och utreda visselblåsningar är så smidig som möjlig. Visselblåsare använder det konfidentiella interna systemet. När ditt team hanterar en visselblåsning kan de enkelt hålla koll på dess utveckling genom kontrollpanelen och se till att de möter deadline enligt direktivet. Upptäck hur du kan ta kontroll över visselblåsning genom att boka en demo av IntegrityLog idag.

 


 

Popular posts

Visselblåsning

En fallstudie när visselblåsarna tar en del av skulden

Visselblåsning

4 Intressanta Exempel på Visselblåsning på Arbetsplatsen

Hanteringen av insiderförteckning

Marknadsmissbruksförordningen (MAR) förklarad

Compliance

11 Viktiga Compliance-KPI:er + Exempel (Och Varför Du Bör Följa Dem)

Etik

Vad är skillnaderna mellan en uppförandekod och en etikkod?